Να διατεθούν άμεσα κονδύλια για επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό όλων των σχολείων

Τα σχολεία της Αθήνας αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων. Το 102ο ΔΣ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Την Τρίτη 14/12 το πρωί, οι δασκάλες/δάσκαλοι και η διευθύντρια του 102ου Δημοτικού αντίκρισαν την ιδιαίτερα θλιβερή εικόνα των καταστροφών που υπέστη το σχολείο στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του, ως αποτέλεσμα βανδαλισμών. Όμως, τέτοιου τύπου περιστατικά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ούτε τα μοναδικά, αλλά ούτε και τα βασικά προβλήματα του σχολείου.

Read More »