Κίνδυνος το πρώτο κουδούνι να βρει άστεγους τους/τις μαθητές/τριες στο 54ο-55ο ΔΣ. Να ακυρωθεί η μεταστέγαση του ΕΕΕΕΚ Κωφών σε ακατάλληλο για αυτό κτήριο. Ο δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του.

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μην έχουν αίθουσες να στεγαστούν με το πρώτο κουδούνι στις 11/9 βρίσκονται 50 μαθητές του 55ου ΔΣ Αθήνας καθώς και δεκάδες άλλοι φοιτούντες στα τμήματα ΖΕΠ των 54ου και 55ου ΔΣ, στην πλ. Βάθης. Την ίδια στιγμή οι 18 μαθητές/τριες του ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Κωφών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της μεταστέγασης τους σε αυτό το εντελώς ακατάλληλο κτήριο για ειδικό επαγγελματικό σχολείο. Να τονίσουμε ότι στην απόφαση μεταστέγασης αντιτίθεται όλη η εκπαιδευτική κοινότητα (ΣΕΠΕ Αριστοτέλης, Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας) καθώς και οι σύλλογοι διδασκόντων και οι γονείς των σχολείων και νηπιαγωγείων. Η νέα δημοτική αρχή του Μπακογιάννη καθώς και οι διευθύνσεις ΔΕ και ΠΕ φέρουν πλέον ακέραια πια την ευθύνη για τις εξελίξεις και οφείλουν να πάρουν όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της λειτουργίας των τριών σχολείων και δύο νηπιαγωγείων (54ο-55ο ΔΣ, 35ο-106ο Ν/γεία, ΕΕΕΕΚ Κωφών) καθώς και των μορφωτικών δικαιωμάτων των εκατοντάδων παιδιών που στεγάζουν.

Read More »