Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζόμενων μέσω των κοινωφελών. Καλούμε όλες-ους στη στάση εργασίας Τετάρτη 2 Οκτώβρη, Συγκέντρωση 11:00 στα Χαυτεία

Πάνω από 30.000 εργαζόμενοι στα «κοινωφελή» προγράμματα ανακύκλωσης ανέργων βρίσκονται για μια άλλη φορά, μετά από μια προεκλογική ολιγόμηνη παράταση, μπροστά στην απόλυση.

Στο σύνολο των Δήμων, υπηρετούν κατά χιλιάδες, σε όλες τις υπηρεσίες. Μαζί με όσους από τους «παρατασιούχους» που παραμένουν στη δουλειά και τους Ι.Δ.Ο.Χρ. (8μηνα), φτάνουν το 50% των εργαζόμενων.

Read More »

Στήριξη στον αγώνα των εργαζόμενων μέσω κοινωφελών προγραμμάτων. Συγκέντρωση Πέμπτη 18/4, 12:30, Υπ. Εσωτερικών

Πάνω από 32.000 εργαζόμενοι στα «κοινωφελή» προγράμματα ανακύκλωσης ανέργων βρίσκονται για μια άλλη φορά μπροστά στην απόλυση. Στο σύνολο των Δήμων (όλου του κοινοβουλευτικού φάσματος (χωρίς καμία εξαίρεση) υπηρετούν κατά  χιλιάδες, εργαζόμενοι (μέσω ΟΑΕΔ) σε όλες τις υπηρεσίες. Μαζί με τους «παρατασιούχους» και τους Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου(8μηνα) ξεπερνούν το 50% των εργαζόμενων.

Στην ίδια κατεύθυνση με τους προκατόχους της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέπει τους ανέργους σε φτηνούς προσωρινά εργαζομένους, χωρίς δικαιώματα.

Read More »